Виберіть мову

+38 (096) 27 47 317 juristlviv@i.ua

Банкрутство фізичних осіб

банкрутство фізичної особиБанкрутство фізичних осіб – це неспроможність оплати боргу протягом трьох місяців з моменту останнього попередження про його оплату, коли загальна сума боргу становить мінімум триста мінімальних зарплат. Складання розрахунку виплат має проводитись з урахуванням розмірів мінімальної зарплати, встановленої у час подачі позовної заяви до господарської судової інстанції з метою визнання банкрутом особи.
Банкрутство фізичної особи включає наступні етапи:
• процес розпорядження майном банкрута;
• мировий договір;
• санація боржника;
• ліквідаційний процес.

Банкрутство фізичних осіб в Україні

Нормами чинного законодавства України передбачена процедура визнання банкрутства.
Банкрутство фізичних осіб в Україні передбачається як можливість для людини з боргом подати до Господарського суду позовну заяву на предмет відкриття зазначеної справи. Для банкрута в пунктах законодавства є доволі неврегульована обставина, яка має дію на його користь. Вона має зв’язок з впорядкованим процесом виконання обов’язків з ініціативи справи банкрутства. В таких випадках суд може прийняти заяву від боржника та в той самий момент переступає через пункт розпорядження майном, що має скоротити сам процес банкрутства. Це – вигідна частина процесу, тому що мети у відновлювальних діях щодо платоспроможності боржник не має.
Адвокат при відкритті процедури банкрутства надає наступний спектр послуг:
• юридичні консультації;
• юридичний висновок паперів та аналіз підприємства боржника;
• представлення інтересів в судовому слуханні;
• процес проведення справи;
• процес ініціювання процедури визнання банкрутства;
• розроблення тактики для відновлення можливості оплати;
• процес укладення мирового договору;
• процес проведення переговорів.

Банкротство физического лица включает следующие этапы:
— Процесс распоряжение имуществом банкрота;
— Мировой договор;
— Санация должника;
— Процесс ликвидации.

Банкротство физических лиц в Украине

Банкротство согласно законодательству проводится на основе Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».
Банкротство физических лиц в Украине предполагается как возможность для лица с долгом подать в Хозяйственный суд исковое заявление на предмет требования возбудить дело о банкротстве. Для банкрота в пунктах законодательства довольно урегулирована обстоятельство которая имеет действие в его пользу. Она имеет связь с упорядоченным процессом выполнения обязанностей по инициативе дела банкротства. В таких случаях суд может принять заявление от должника, в тот самый момент переступает через пункт распоряжения имуществом, что должно сократить сам процесс банкротства. Это довольно удачная часть процесса, так как должник не выставляет для себя цели как восстановление платежеспособности.
Адвокат при открытии процедуры банкротства предоставляет следующий спектр услуг:
— Предоставление юридической консультации;
— Юридическое заключение бумаг и анализ предприятия должника;
— Представление интересов в судебном слушании;
— Процесс проведения дела;
— Процесс инициирования банкротном процедуры;
— Процесс разработки тактики для восстановления возможности оплаты;
— Процесс заключения мирового соглашения, процесс проведения переговоров.