Виберіть мову

+38 (096) 27 47 317 juristlviv@i.ua

Податкові спори

адвокат з податкових спорівНайбільш часто підприємці стали звертатися до суду з позовом про оскарження дій і рішень податкових органів з метою захисту прав платників податків. Аналіз практики показує, що в більшості випадків податкові спори в суді вирішуються на користь платників податків.
Згідно з податковим законодавством, платник має право оскаржити рішення податкової інспекції протягом 10 днів про притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення. На практиці, за податковими спорами в судах, податковий орган, який розглядає апеляційну скаргу, залишає в силі рішення нижчестоящого органу.

Допомога у податкових спорах

Допомога у податкових спорах надається адвокатом, який захистить права та інтереси платників податків при виникненні податкового спору. Податкові спори можна виграти тільки в разі надання документів, які є доказами у справі, і підтверджують господарську діяльність підприємства і економічну обґрунтованість здійснення операцій. В іншому випадку рішення приймається на користь податкового органу.

Адвокат з податкових спорів

Кваліфікований адвокат з податкових спорів надасть юридичну допомогу при вирішенні питань, що стосуються податкових органів в досудовому та судовому порядку.
Адвокат надає кваліфіковану допомогу в наступних питаннях:

 • Визнання рішення податкового органу недійсним щодо питань притягнення до податкової відповідальності;
 • Суперечки щодо бездіяльності податкових органів;
 • Заперечування податкових санкцій.

Адвокат допоможе в складанні наступних процесуальних документів:

 • Клопотання про поновлення пропущеного строку;
 • Заяву про відвід судді;
 • Заява про накладення адміністративних санкцій;
 • Написання скарг до служби судових приставів.

Помощь в налоговых спорах

Помощь в налоговых спорах предоставляется адвокатом, который защитит права и интересы налогоплательщиков при возникновении налогового спора. Налоговые споры можно выиграть только в случае предоставления документов, которые являются доказательствами по делу, и подтверждают хозяйственную деятельность предприятия и экономическую обоснованность совершения сделок. В противном случае решение принимается в пользу налогового органа.
Адвокат по налоговым спорам

Квалифицированный адвокат по налоговым спорам окажет юридическую помощь при решении вопросов, касающихся налоговых органов в досудебном и судебном порядке.
Адвокат оказывает квалифицированную помощь в следующих вопросах:

 • Признание решения налогового органа недействительным по вопросам привлечения к налоговой ответственности;
 • Споры относительно бездеятельности налоговых органов;
 • Оспаривания налоговых санкций.

Адвокат поможет в составлении следующих процессуальных документов:

 • Ходатайство о восстановлении пропущенного срока;
 • Заявление об отводе судьи;
 • Заявление о наложении административных санкций;
 • Написание жалоб в службу судебных приставов.