Виберіть мову

+38 (096) 27 47 317 juristlviv@i.ua

Трудові спори

Адвокат з трудового праваТрудовий спір виникає між такими суб’єктами, як роботодавець та його найманий працівник. Об’єктом є питання, котрі пов’язані з трудовим процесом. Зазвичай причинами виникнення подібних спорів стають:
• оплата праці;
• розпорядок трудового дня;
• трудова дисципліна;
• звільнення.
Ініціаторами спорів стають і роботодавці, і їхні працівники.
Проблемою найманих працівників нерідко стає те, що вони не знають своїх передбачених законодавством прав, а тому не можуть їх відстояти. Практика ж свідчить: якщо людина вірно склала позовну заяву та чітко вказала там усі порушення власних прав, судова інстанція у багатьох випадках ухвалить рішення на її користь. Якщо Ви самі не знаєте, як скласти цей документ, то варто звернутися до високоосвіченого та професійного юриста, котрий допоможе у даному питанні.
Спори в свою чергу поділяються на 2 види. Вони можуть бути індивідуальними й колективними.

Індивідуальний трудовий спір

Виникає цей спір між роботодавцем та найманим працівником. Він підлягає вирішенню у комісії, котра є відповідальною за розгляд спорів трудового характеру, чи у суді.

Колективні трудові спори

Причина подібних спорів – непогодженість у думках колективу та виборних органів в моменти, коли приймаються колективні договори. Окрім того, подібні спори можуть стосуватися умов праці. У розгляді беруть участь компетентні та уповноважені на те державні структури.
Адвокат з трудового права допомогає захистити ваші інтереси і здійснює наступні дії:
• надає консультації та тлумачення норм пунктів у трудовому законодавстві;
• проводить переговори з роботодавцями;
• допомагає написати позов та скаргу на предмет порушення права;
• представляє у суді інтереси свого клієнта.

Если возникла ситуация, в которой незаконно возлагают на Вас материальную ответственность или не выплачивают заработную плату в соответствии с терминами, установленными трудовым законодательством, нужно отстаивать свои права, а не молчать и соглашаться с подобными нарушениями. Анализируя судебную практику, суд в большинстве случаев выносит судебное решение в пользу сотрудников предприятия, при условии грамотного составления искового заявления. В таком случае Вам поможет опытный адвокат по трудовому праву.

Споры в свою очередь делятся на 2 вида:

  • индивидуальные трудовые споры;
  • коллективные трудовые споры.

Индивидуальные трудовые споры

Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласия по вопросам применения законодательных норм между работодателем и сотрудником.
Данный вид споров может рассматриваться специальной комиссией по трудовым спорам, а также в судебном порядке.

Коллективные трудовые споры

При коллективном трудовом споре возникают вопросы по поводу несогласия с мнением выборных органов рабочего коллектива при принятии локальных норм, а также при вопросах, связанных с условиями труда. Данный вид споров рассматривается государственными структурами.

Адвокат по трудовому праву поможет защитить ваши интересы и осуществит следующие действий:
Предоставление консультаций и толкования норм трудового законодательства;
— Переговоры с работодателем;
— Помощь в написании исковых заявлений и жалоб при нарушении прав;
Представление интересов в суде.